Home » Berita » Pemberitaan SMA Negeri 7 Yogyakarta di Media

Pemberitaan SMA Negeri 7 Yogyakarta di Media

Published on August 12, 2006 — Ditulis oleh Staff SMA 7 | Kategori: Berita

SMA NEGERI 7 YOGYAKARTA
Prestasine Manjila Nanging Ora Jumawa

Judhul utawi irah-irahan ing nginggil punika pawarta bab SMA Negeri 7 Yogyakarta ing Mingguan Basa Jawi DJAKA LODANG wedalan Angka 10/XXXVI dinten Sabtu Wage, 5 Agustus 2006, ingkang dipun adani wawan-sabda nalika surya kaping 22 Mei 2006. Jangkeping pawarta lan gambar kapundhut saking kalawarti kasebut, saged dipun priksani ing udyana bagiyan 1, lan bagiyan 2.

Dalam Bahasa Indonesia:

SMA NEGERI 7 YOGYAKARTA
Prestasinya Terkenal Tapi Tidak Sombong

Judul di atas merupakan pemberitaan SMA Negeri 7 Yogyakarta di Majalah Mingguan DJAKA LODANG edisi 10/XXXVI tertanggal Sabtu Wage, 5 Agustus 2006, yang diliput pada tanggal 22 Mei 2006. Berita selengkapnya dilampirkan gambar yang diambil dari harian tersebut, bisa dilihat bagian 1 dan bagian 2.